Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ môn Điền kinh - Thể dục/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ MÔN ĐIỀN KINH - THỂ DỤC


Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Đức Thạnh

Điện thoại: 0234. 3938661


1. Chức năng

- Đào tạo ra đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên TDTT có trình độ đại học.


2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ tổ chức biên, giáo trình giảng dạy đại học, môn điền kinh. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong và ngoài Khoa;

- Quản lý giáo viên, sinh viên theo chức năng và nhiệm vụ mà Khoa trưởng phân công;

- Tổ chức thực hiên giảng dạy môn điền kinh, thể dục cho sinh viên chuyên ngành của Khoa và sinh viên không chuyên trong các Trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế;

- Nhiệm vụ tổ chức biên  soạn giáo trình, bài giảng, giáo án giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành của Khoa và sinh viên không chuyên trong các trường thành viên, Khoa trực thuộc của Đại học Huế. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bô giáo viên ở các trường đầu ngành trong và ngoài nước;

- Tham gia, điều hành các giải điền kinh, thể dục do Hội thể thao Đại học và Trung học chuyên nghiệp Huế tổ chức.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Phạm Đức Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng Bộ môn
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0972 097 346
Email pdthanh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Bùi Hoàng Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914 202 988
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Viết Thông
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914 202 264
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hoàng Thị Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914 202 581
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hồ Đăng Quốc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0983 822 070
Email qhung147@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Tuấn Khanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0942 514 373
Email tuankhanhdhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0932 471 165
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Thị Uyên Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0948 080 288
Email uyenphuong0410@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Hương Ngọc Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0973 311 022
Email ngocthao0907@yahoo.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Văn Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0978 117 087
Email hieu8890@outlook.com.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Mùi
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 01649 825 133
Email nguyenthimui2605@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Tiểu My
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0935 499 958
Email tieumynguyen26@gmail.com
Định danh công việc: 

Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058