Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Công đoàn/Chức năng, nhiệm vụ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0984833058
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chủ tịch
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914313057
Email nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Dương Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905455345
Email duonganhtuan.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Quang Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0914125636
Email lequangdunghue@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Công Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905801515
Email leconghong.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Mậu Hiển
Giới tính Nam
Chức vụ UV Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0396 193 375
Email mauhien1965@yahoo.com.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Việt Đức
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng ban Nữ công
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0944 140 055
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Khắc Trung
Giới tính Nam
Chức vụ UV Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0854 444 414
Email trungnguyen.gdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Văn Lợi
Giới tính Nam
Chức vụ UV Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915 782 277
Email nguyenvanloi.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058