Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thực hiện báo cáo giao ban quý III năm 2020 (03-07-2020)


Thực hiện Công văn số 948/ĐHH-VP ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo giao ban công tác quý III năm 2020, nay lãnh đạo Khoa yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:


1. Các Bộ môn, Tổ chuyên môn, BP. Kế toán – Tài vụ, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào đề cương tại công văn số 948/ĐHH-VP để báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch công tác quý III/2020 và 6 tháng cuối năm 2020.


2. Ngoài thực hiện nội dung báo cáo, các đơn vị thực hiện các phụ lục sau:


- Tổ Đào tạo – KH – HTQT làm đầu mối thực hiện các phụ lục số: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (mục II.2)


- Tổ Tổ chức – Hành chính thực hiện phụ lục số 10 (ngoại trừ mục II.2).


- Các đơn vị thực hiện phụ lục 1, 2 theo công việc đã được phân công.

(File word phụ lục có thể download tại website Khoa)


Báo cáo gửi về Khoa (qua Tổ Tổ chức – Hành chính) bằng văn bản và qua email: tochuchanhchinh.gdtc@hueuni.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 07/7/2020.


Chú ý: Báo cáo cần đúng trọng tâm, tránh lan man, dài dòng không cụ thể.


Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm và thực hiện đúng thời gian để không ảnh hưởng đến công việc chung./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058