Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 của Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế (26-02-2020)


Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT - GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;


Căn cứ Công văn số 1429/ĐHH - CTHSSV ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc khảo sát và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018;


Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-KGDTC-KTĐBCLGD ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất về việc khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018;


Khoa Giáo dục Thể chất lập báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp, kết quả thu được như sau:


I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Công tác khảo sát việc làm của sinh viên đã được triển khai kịp thời đúng lộ trình công tác.

- Công tác luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa.

- Các cựu sinh viên giữ mối liên hệ với Khoa và các sinh viên đang học nên thông tin thu được đầy đủ.


2. Khó khăn

- Số lượng sinh viên tốt nghiệp được phân tán khắp các địa phương trên toàn quốc.

- Địa chỉ liên hệ lưu trong hồ sơ của cựu sinh viên đa phần là địa chỉ gia đình, trong khi đó nhiều sinh viên tốt nghiệp đã đi làm xa nhà.

- Một số sinh viên quá bận công việc nên không quan tâm đến gửi phản hồi.

- Công tác này cần nhiều thời gian và kinh phí nhưng quá trình thực hiện khảo sát thì thời gian bị hạn chế.


II. QUY TRÌNH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

- Nội dung khảo sát tình hình việc làm của sinh viên bao gồm những nội dung sau: Các thông tin chung về họ và tên, tình hình việc làm hiện nay (Có việc làm đúng ngành nghề; Chưa có việc làm/Tự tạo việc làm; Học thêm sau tốt nghiệp…).

- Phương pháp khảo sát: Khảo sát trực tiếp tới sinh viên thông qua điện thoại, facebook và email, online. 


III.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Tổng số sinh viên công nhận tốt nghiệp hệ chính quy năm 2018 là 67 sinh viên, kết quả đạt được:

+  Ngành Giáo dục thể chất là 58,82% (trong đó nhà nước: 20,58%, tư nhân: 26,47%, tự tạo việc làm: 2,94%, có yếu tố nước ngoài: 8,82%)

+ Ngành Giáo dục quốc phòng – An ninh là 81,81% (trong đó nhà nước: 15,15%, tư nhân: 48,48%, tự tạo việc làm: 9,09%, có yếu tố nước ngoài: 9,09%).


Kèm theo mẫu 1,2, 3 chi tiết về khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058