Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ môn Điền kinh - Thể dục/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ MÔN ĐIỀN KINH - THỂ DỤC


Phụ trách bộ môn: TS. GVC. Lê Trần Quang

 

1. Chức năng

- Đào tạo ra đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên TDTT có trình độ đại học.


2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ tổ chức biên, giáo trình giảng dạy đại học, môn điền kinh. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong và ngoài Khoa;

- Quản lý giáo viên, sinh viên theo chức năng và nhiệm vụ mà Khoa trưởng phân công;

- Tổ chức thực hiên giảng dạy môn điền kinh, thể dục cho sinh viên chuyên ngành của Khoa và sinh viên không chuyên trong các Trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế;

- Nhiệm vụ tổ chức biên  soạn giáo trình, bài giảng, giáo án giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành của Khoa và sinh viên không chuyên trong các trường thành viên, Khoa trực thuộc của Đại học Huế. Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bô giáo viên ở các trường đầu ngành trong và ngoài nước;

- Tham gia, điều hành các giải điền kinh, thể dục do Hội thể thao Đại học và Trung học chuyên nghiệp Huế tổ chức.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Lê Trần Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ trách BM. Điền kinh - Thể dục
Học hàm
Học vị Giảng viên chính, Tiến sĩ
Điện thoại CQ: (0234) 3816 058 - 104, DĐ: 0914 173 110
Email letranquang.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Đức Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0972 097 346
Email pdthanh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0984 833 058
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thành Việt
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935 768 223
Email ntviet2005@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hồ Đăng Quốc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0983 822 070
Email qhung147@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935 342 011
Email ngocha.gdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0932 471 165
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Thị Uyên Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0948 080 288
Email uyenphuong0410@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Văn Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0978 117 087
Email hieu8890@outlook.com.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Mùi
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0349 825 133
Email nguyenthimui2605@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Tiểu My
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935 499 958
Email tieumynguyen26@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Khoa Minh Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Trợ giảng
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0398803783
Email nkmd2431997@gmail.com
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058