Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lập hồ sơ đề nghị xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020 (19-10-2020)


Thực hiện công văn số 1609/ĐHH-VP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Đại học Huế về việc xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020, Lãnh đạo Khoa đề nghị các viên chức, người lao động đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng của Đại học Huế để đăng ký đề nghị xét thưởng (có minh chứng kèm theo).


Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế rà soát các sinh viên có thành tích phù hợp với quy định để thông báo làm hồ sơ xét chọn.


Thông tin chi tiết tham khảo tại 2 văn bản được gửi kèm theo:


1. Quyết định số 1488/QĐ-ĐHH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng của Đại học Huế.


2. Công văn số 1609/ĐHH-VP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Đại học Huế về việc xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020.


Hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại Tổ Tổ chức – Hành chính.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058