Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ môn Bóng/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ MÔN BÓNG


Trưởng Bộ môn:       TS. Lê Cát Nguyên

Phó Trưởng Bộ môn: 

 


1. Chức năng:

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn bóng chuyền Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném và Trò chơi vận động theo quy định hiện hành.


2. Nhiệm vụ:

1. Quản lý và trực tiếp giảng dạy chuyên ngành các môn Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném và Trò chơi vận động;

2. Tham gia giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho các trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế;

3. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học cấp bộ môn;

4. Tham mưu, tổ chức và công tác trọng tài các giải phong trào TDTT của Đại học Huế;

5. Tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển TDTT của Đại học Huế;

6. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném và Trò chơi vận động, tham gia các hoạt động giáo dục  khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa;

7. Quản lý cán bộ, giáng viên, sinh viên theo phân cấp của Khoa;

8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học do Khoa giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của bộ môn;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Khoa trưởng.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Lê Cát Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Bộ môn
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0935 534 906
Email lcnguyen@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ giảng viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914 313 057
Email donvinhgdtc64@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Long Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0903 575 500
Email nguyenlonghaififa@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Mậu Hiển
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0396 193 375
Email mauhien1965@yahoo.com.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935 591 295
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Phan Tiến Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0914 172 687
Email tientrunggdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trịnh Xuân Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0986 835 857
Email trinhxuanhongdhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hoàng Trọng Anh Bảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0909 509 660
Email hoanganh10107@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Khắc Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0854 444 414
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Anh Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0906 555 590
Email nguyenanhtugdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Đỗ Văn Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0947 316 565
Email dvtunggdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0948 678 808
Email phammai0808dh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0919 976 346
Email quynhnganguyen106@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đăng Hào
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905 449 808
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Đoàn Kim Hoan
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0943 625 155
Email doankimhoangdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Công Uy
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0794 549 661
Email liplotuss@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Thanh Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0973 822 799
Email thanhtu910hue@gmail.com
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058