Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Tổ Hành chính - Tổng hợp/Chức năng, nhiệm vụ

TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP


Tổ trưởng:  TS. Lê Quang Dũng             

Điện thoại: (0234) 3816 058 - 0

Email: tochuchanhchinh.gdtc@hueuni.edu.vn

 

1. Chức năng:

Tham mưu cho Khoa trưởng về công tác tổ chức bộ máy Khoa, tổ chức cán bộ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn phòng.


2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Khoa trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa phù hợp với các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Khoa;

- Tham mưu cho Khoa trưởng trong việc tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc tại Khoa;

- Tham mưu cho Khoa trưởng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Khoa tổ chức các biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa;

- Tham mưu cho Khoa trưởng trong việc ban hành các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của Khoa và phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

- Lập và quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; chủ trì hoạt động đánh giá viên chức, người lao động hàng năm; thực hiện chế độ thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động;

- Tổ chức thực hiện công tác trật tự trong Khoa;

- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và an toàn lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo sức khỏe của viên chức, người lao động và sinh viên trong Khoa;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác với Khoa;

- Định kỳ cập nhật số liệu theo chức năng quản lý và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật, khi Khoa trưởng và các đơn vị cấp trên yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác văn phòng.

 


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Lê Quang Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0914 125 636
Email lequangdung.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

Quản lý chung


   
Họ và tên Dương Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ, chuyên viên chính
Điện thoại 0905 455 345
Email duonganhtuan.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

Thực hiện các mặt công tác tổ chức cán bộ, hành chính.


   
Họ và tên Lê Thị Thanh Thuỷ
Giới tính Nữ
Chức vụ Thủ quỹ
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905 888 856
Email thanhthuy.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 

Kế hoạch, tài chính.


   
Họ và tên Nguyễn Lê Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915 969 726
Email nghiangoaingu1980.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

Văn thư, cơ sở vật chất.


   
Họ và tên Bùi Đăng Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0982 977 929
Email
Định danh công việc: 

Cấp phát dụng cụ dạy và học. Cơ sở vật chất.


   
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên
Học hàm
Học vị Trung cấp
Điện thoại 0799 433 990
Email nt.phuonggdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

Y tế cơ quanMọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058