Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ môn Lý luận chuyên ngành/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH


Phụ trách Bộ môn:       TS. Lê Quang Dũng

 

1. Chức năng

- Giảng dạy các học phần lý luận chuyên ngành Sư phạm Thể chất – Giáo dục Quốc phòng và Sư phạm Giáo dục Thể chất (hệ chính quy và không chính quy) có trình độ cử nhân, tiến tới đào tạo sau đại học tại Khoa GDTC – Đại học Huế;

- Giảng dạy một số học phần, chuyên đề lý luận về GDTC cho Trường Đại học Sư phạm, Trung tâm Đào tạo từ xa… thuộc Đại học Huế;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học TDTT nhằm phục vụ công tác đào tạo tại Khoa GDTC – Đại học Huế;

- Hợp tác với các đối tác trong và ngoài Đại học Huế để hình thành mạng lưới đào tạo, nghiên cứu khoa học để nâng tầm vị thế của ngành TDTT nói chung và Khoa GDTC – Đại học Huế nói riêng.


2. Nhiệm vụ của Bộ môn

Nhiệm vụ của Bộ môn Lý luận chuyên ngành được dự định như sau:

2.1. Nhiệm vụ của Bộ môn đối với công tác đào tạo

- Góp phần đào tạo chuyên ngành Sư phạm Thể chất – Giáo dục Quốc phòng và Sư phạm Giáo dục Thể chất (hệ chính quy và không chính quy) và liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học;

- Giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành tại Khoa với gần 1000 sinh viên ở thời điểm hiện tại, sẽ mở rộng trong tương lai và có thể đào tạo Sau đại học;

- Giảng dạy các chuyên đề, các học phần lý luận về chuyên ngành TDTT cho sinh viên Trường ĐHSP, Trung tâm Đào tạo từ xa…;

- Hoàn thiện các bài giảng, giáo án điện tử, đề xuất mua sắm tài liệu, trang thiết bị cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành TDTT;

- Tham mưu chuyên môn cho Khoa về đội ngũ cán bộ giảng dạy các bộ môn lý luận thuộc chuyên ngành TDTT. Và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

     + Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;

     + Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

     + Có bằng thạc sỹ trở lên (đối với giảng viên ngoài Khoa), có bằng cử nhân nhưng phải thâm niên 3 năm công tác trở lên tính từ ngày ký hợp đồng tuyển dụng vào Khoa (đối với giảng viên trong Khoa). Điều này được áp dụng từ nay đến năm 2013.


2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn đối với công tác nghiên cứu khoa học:

Công tác nghiên cứu khoa học nhằm để phục vụ công tác đào tạo tại Khoa với một số định hướng cụ thể sau:

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng cụng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn. Phấn đầu làm thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế và Cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghiên cứu sự phát triển các phương pháp, phương tiện dạy học Giáo dục thể chất và ứng dụng vào thực tiễn;

- Nghiên cứu các hình thức giảng dạy hiện đại và phù hợp với điều kiện và đặc điểm sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế;

- Nghiên cứu vai trò và sự tác động của các môn lý luận chuyên ngành tới sự hình thành và hoàn thiện nhân cách người học cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy của Bộ môn.


2.3. Nhiệm vụ của Bộ môn đối với công tác xây dựng đội ngũ

- Hoàn thiện công tác tổ chức Bộ môn trên cơ sở đội ngũ cán bộ hiện có và được bổ sung trong quá trình phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đào tạo chuyên ngành tại Khoa GDTC;

- Tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đi học tập các chuyên đề và đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ chuyên sâu lý luận nhằm phục vụ tốt cho đào tạo và nghiên cứu;

- Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công tác của Bộ môn, kế hoạch xây dựng đội ngũ và chỉ tiêu biên chế của Khoa, Bộ môn đề xuất giữ lại những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc xuất sắc để Hội đồng tuyển dụng Khoa và Đại học Huế xem xét, ký hợp đồng tuyển dụng.


Các hoạt động tiêu biểu và thành tích đạt được trong năm gần đây:

Bộ môn có nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học:

- Về chất lượng dạy học: Không ngừng cải tiến nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên. Hội thao giảng cấp bộ môn được tổ chức hằng năm có tác dụng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của giảng viên;

- Về nghiên cứu khoa học: Hàng năm bộ môn đều có đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu đạt loại khá. Và thường xuyên các giảng viên tham gia hội thảo khoa học cấp Khoa;

Để nâng cao chất lượng dạy và học hàng năm bộ môn tiến hành cho sinh viên ngoại khoá với chủ đề người thầy, người huấn luyện viên tương lai. được đông đảo sinh viên thực hiện tốt và đạt kết quả cao trong buổi học tập này.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Lê Anh Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0824 010 186
Email dungklht@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Dương Văn Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0988 532 655
Email duongdunggdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đình Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0902 029 178
Email duynghia.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Hải Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0327 080 820
Email haiyendtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ
Học hàm Giảng viên
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0939212636
Email tuanyhoc44@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Việt Đức
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Giảng viên chính, Thạc sĩ
Điện thoại 0944 140 055
Email phamvietduc.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058