Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (20-09-2021)


Thực hiện Công văn số 1406/ĐHH-TTPC ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Đại học Huế về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, nay Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến các bộ môn, tổ công tác các nội dung sau:


1. Các trưởng bộ môn, tổ công tác phổ biến cho viên chức, người lao động biết nội dung của cuộc thi.


2. Mỗi bộ môn, tổ công tác tham gia tối thiểu 01 bài dự thi.


3. Thời gian, địa điểm nộp bài thi

- Thời gian: trước 17 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2021

- Địa điểm: phòng Hành chính – Tổng hợp, Khoa Giáo dục thể chất.


4. Văn bản đính kèm:

- Công văn số 1406/ĐHH-TTPC ngày 08/9/2021 của Đại học Huế về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”;

- Công văn số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng về việc ban hành thể lệ của cuộc thi.


Khoa Giáo dục thể chất đề nghị các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi đầy đủ, hiệu quả cao./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058