Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Tổ Đào tạo - Khoa học công nghệ/Chức năng, nhiệm vụ

TỔ ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Tổ trưởng: TS. GVC. Nguyễn Thế Tình

Điện thoại: (0234) 3816 058 - 109, 110, 111

                             


1. Chức năng

Tổ Đào tạo – Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu và giúp Khoa trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện về công tác đào tạo, công tác sinh viên, khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác trong và ngoài nước.


2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm các loại hình đào tạo của Khoa.

b)   Tổ chức, triển khai thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo đại học, sau đại học và các bậc học khác; tham mưu hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo; phối hợp với các Bộ môn, tổ công tác trong lĩnh vực quản lý sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

c) Đầu mối tổ chức thực hiện chế độ chính sách, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên thông qua các chương trình hành động cụ thể; triển khai các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến sinh viên.

d)  Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động, chương trình hỗ trợ sinh viên và tuyên truyền, quảng  bá hình ảnh của Khoa; đầu mối kết nối giữa sinh viên với gia đình, nhà trường và xã hội.

đ) Tham mưu cho Khoa trưởng về công tác Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý ngân hàng câu hỏi, biên tập đề thi, nhân sao và bảo mật đề thi; giám sát việc tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo, lưu trữ bài thi,…

e) Tham mưu cho Khoa trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và sở hữu trí tuệ của Khoa, liên kết các tổ chức trong và ngoài nước về phát triển các chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết thủ tục đoàn ra, đoàn vào; thủ tục cho Khoa trưởng, viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi hợp tác, …ở nước ngoài.

i) Bố trí và sắp xếp dụng cụ học tập cho sinh viên theo các học phần.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Khoa trưởng.

 

 

 


Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Thế Tình
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Giảng viên chính, Tiến sĩ
Điện thoại 0935 686 696
Email nthetinh@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Công Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905 801 515
Email lchong@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Võ Thị Hằng Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0944 733 232
Email hangthu08mt@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Viết Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914 553 627
Email minhgdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Bùi Thanh Hoà
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0942 402 841
Email mrhoagdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phan Thanh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại
Email pthung@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058