Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020 (14-04-2020)


Thực hiện công văn số 476/ĐHH-VP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Đại Học Huế về việc đăng ký thi đua năm học 2019 – 2020, Khoa trưởng đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung cho các thành viên cho đơn vị mình biết và tiến hành đăng ký đúng theo quy định (theo mẫu được gửi đính kèm).


Đối với viên chức đi học ở nước ngoài, Trưởng đơn vị liên hệ và đăng ký giúp (theo nguyện vọng cá nhân) và ký xác nhận đăng ký. Danh sách đăng ký nộp về Khoa (qua tổ TC – HC) chậm nhất đến 11h00 ngày 27/4/2020. Quá thời hạn trên nếu các đơn vị không nộp xem như không đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020.


Chú ý:          

- Cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải có bản đăng ký nêu rõ sáng kiến, cải tiến thực hiện có kết quả khi kết thúc năm học (theo mẫu đính kèm).


- Công văn số 476/ĐHH-VP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Đại Học Huế được gửi kèm theo.



Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058