Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Phòng Tổ chức - Hành chính/Chức năng, nhiệm vụ

TỔ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


Tổ trưởng:        GV. Trần Phúc

Phó Tổ trưởng:  ThS. Nguyễn Cường

Điện thoại: 02343.816058

Fax: 02343.816058

Email: tochuchanhchinh.gdtc@gmail.com

 

1. Chức năng:

Tham mưu cho Khoa trưởng về công tác tổ chức bộ máy Khoa, tổ chức cán bộ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn phòng.


2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Khoa trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa phù hợp với các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Khoa;

- Tham mưu cho Khoa trưởng trong việc tuyển dụng Lao động hợp đồng làm việc tại Khoa;

- Tham mưu cho Khoa trưởng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Khoa tổ chức các biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa;

- Tham mưu cho Khoa trưởng trong việc ban hành các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của Khoa và phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

- Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chủ trì hoạt động đánh giá cán bộ, công chức hàng năm của Khoa và thực hiện chế độ thi đua khen thưởng CBVC - LĐ; là ủy viên thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển dụng và Hội đồng kỷ luật CBVC - LĐ của Khoa;

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho CBVC - LĐ viên của Khoa theo các quy định của pháp luật và của Khoa;

- Tổ chức quản lý việc sử dụng con dấu trong Khoa; thực hiện hoạt động văn thư, lưu trữ; trình Khoa trưởng ký các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Cấp và sao các loại văn bản theo quy định của pháp luật cho CBVC - LĐ của Khoa;

- Tổ chức thực hiện công tác trật tự trong Khoa;

- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và an toàn lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo sức khỏe của CBVC - LĐ và sinh viên trong Khoa;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác với Khoa;

- Định kỳ cập nhật số liệu theo chức năng quản lý và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật, khi Khoa trưởng và các đơn vị cấp trên yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác văn phòng;

- Thừa lệnh Khoa trưởng ký bản sao lý lịch cán bộ viên chức, giấy nghỉ phép;

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho CBVC - LĐ theo các quy định của pháp luật và của cơ quan; hướng dẫn và thực hiện công tác về bảo hiểm xã hội.
 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Trần Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0918 570 170
Email
Định danh công việc: 

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về các mặt công tác Tổ chức, Hành chính, Nhân sự...


   
Họ và tên Nguyễn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ trách BP. KT - TV, Phó Tổ trưởng tổ TC - HC
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905 881 555
Email nguyencuong.gdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

- Thực hiện nhiệm vụ theo giấy ủy quyền của Kế toán trưởng Đại học Huế

- Tổ chức công tác kế toán, phân công nhiệm vụ của Bộ phận KT-TV Khoa GDTC theo quy định của Cơ quan ĐHH;

- Ký chứng từ gốc và chữ ký TUQ. Kế toán trưởng trên các mẫu biểu dự toán, kế hoạch, quyết toán, báo cáo thống kê tại Khoa GDTC;

- Xây dựng dự toán định kỳ của Khoa gửi Cơ quan Đại học Huế;

- Xây dựng quỹ lương, quỹ học bổng định kỳ báo cáo Cơ quan Đại học Huế;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn gửi Cơ quan Đại học Huế;

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán tổng hợp tại Khoa GDTC sau đó gửi Cơ quan Đại học Huế;

- Lập hồ sơ quyết toán các hạng mục xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn (nếu có các hạng mục được Giám đốc ủy quyền thực hiện);

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho kế toán viên và thủ quỹ tại Khoa GDTC;

- Kiểm kê quỹ định kỳ vào ngày cuối cùng hàng tháng và kiểm kê quỹ đột xuất tại Khoa GDTC;

- Tham gia ký kết, thanh lý hợp đồng đào tạo không chính quy, hợp đồng đào tạo chứng chỉ GDTC tại Khoa.

- Tham mưu xây dựng định mức thu học phí GDTC.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Khoa do Tổ trưởng Tổ TC-HC ủy quyền, Khoa trưởng phân công.


   
Họ và tên Dương Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905 455 345
Email duonganhtuan.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

Thực hiện các mặt công tác Tổ chức, Nhân sự, Tổng hợp và các vấn đề về công tác Hành chính.


   
Họ và tên Trần Duy Tuất
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914 233 001
Email tranduytuat@gmail.com
Định danh công việc: 

- Làm đầu mối thực hiện mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy, học tập...;

- Làm đầu mối thực hiện hợp đồng và ký hợp đồng kinh tế, thuê mướn... ( nếu có); thẩm định giá vật tư khi đơn vị có nhu cầu mua sắm;

- Làm đầu mối thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDCLB 0h00 ngày 31/12 hàng năm;

- Tổng hợp, dự trù mua sắm vật tư học tập, kiểm kê dụng cụ học tập các cụm cuối kỳ. Phát và thu phiếu đề xuất trang cấp dụng cụ.


   
Họ và tên Lê Mai Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905 839 696
Email lemaichi.hue@gmail.com
Định danh công việc: 

Đảm nhiệm công tác Hành chính


   
Họ và tên Bùi Đăng Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0982 977 929
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Anh Quốc
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên sửa chữa điện, hệ thống nước
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 01674 713 808
Email anhquoc.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên Y tế
Học hàm
Học vị Trung cấp
Điện thoại 01675 215 407
Email nt.phuonggdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên thư viện
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0935 142 354
Email phuongnguyen2835@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Thị Cậy
Giới tính Nữ
Chức vụ
Học hàm
Học vị
Điện thoại 01656 891 629
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Văn Tình
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên bảo vệ
Học hàm
Học vị
Điện thoại 0935 773 101
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Hồ Văn Tiến Lợi
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên bảo vệ
Học hàm
Học vị
Điện thoại 01216 691 313
Email
Định danh công việc: 

Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058