Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020 (31-07-2020)


Thực hiện Công văn số 1135/ĐHH-TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020, Quyết định số 918/QĐ-ĐHH ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định về đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế, Khoa Giáo dục Thể chất đề nghị lãnh đạo các bộ môn, tổ chuyên môn (sau đây gọi là đơn vị) tổ chức đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:


1. Đánh giá viên chức, người lao động


Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao ở Phiếu đánh giá và phân loại (mẫu số 1, mẫu số 2).


Bước 2: Tại cuộc họp của đơn vị, viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá kết quả công tác, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.


Bước 3: Trưởng đơn vị tham khảo ý kiến tham gia tại bước 2, đánh giá viên chức, người lao động và đề xuất phân loại theo 04 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.


Thành phần cuộc họp: toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.


2. Đánh giá viên chức là trưởng, phó trưởng đơn vị


Bước 1: Viên chức là trưởng, phó trưởng đơn vị làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao ở Phiếu đánh giá và phân loại (mẫu số 1).


Bước 2: Tại cuộc họp cán bộ chủ chốt, viên chức là trưởng, phó trưởng đơn vị trình bày bản tự đánh giá kết quả công tác, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.


Bước 3: Khoa trưởng tham khảo ý kiến tham gia tại bước 2, đánh giá viên chức và đề xuất phân loại theo 04 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.


Thành phần cuộc họp:

- Đảng ủy, Lãnh đạo Khoa;

- Trưởng, phó trưởng các bộ môn, tổ chức năng;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Khoa;

- Bí thư chi bộ;

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân.


Ngoài đánh giá, phân loại trưởng, phó trưởng đơn vị, tại cuộc họp này còn tiến hành thông qua kết quả đánh giá, phân loại của viên chức, người lao động ở các bộ môn, tổ chức năng.


3. Đánh giá viên chức quản lý (Khoa trưởng, phó Khoa trưởng)


Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao ở Phiếu đánh giá và phân loại (mẫu số 1).


Bước 2: Đảng ủy bộ phận nhận xét bằng văn bản.


Bước 3: Đại học Huế thực hiện các bước tiếp theo.


4. Một số lưu ý


- Các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với tất cả viên chức và người lao động của đơn vị tránh trường hợp để sót (đặc biệt là đối tượng đang học tập ở nước ngoài, nếu nghỉ học vì dịch Covid-19 thì vẫn đánh giá bình thường và Giám đốc Đại học Huế sẽ duyệt).


- Viên chức, người lao động vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình có thể xem xét xét phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nếu không thuộc đối tượng chịu hình thức kỷ luật.


5. Hồ sơ đánh giá


Các đơn vị nộp hồ sơ về Tổ Tổ chức – Hành chính trước 11 giờ 00 ngày 04/8/2020, gồm có:


- Phiếu đánh giá và phân loại;

- Đối với viên chức, người lao động phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có minh chứng đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo hoặc tham gia chủ trì, soạn thảo đề án, dự án, các văn bản quản lý (quy định, quy chế,…) của đơn vị đã được ban hành (được tổng hợp theo đơn vị, theo mẫu số 4, file điện tử gửi đến địa chỉ: tochuchanhchinh.gdtc@hueuni.edu.vn).

- Biên bản cuộc họp;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học (mẫu số 3).


Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058