Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2019 – 2020 (25-09-2020)


Thực hiện Công văn số 1232/ĐHH-VP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Đại học Huế về việc hướng dẫn tổng kết, xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020.


Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020;


Căn cứ văn bản chỉ đạo của Đại học Huế về việc bình xét thi đua, khen thưởng, lãnh đạo Khoa đề nghị các đơn vị thực hiện bình xét với các yêu cầu sau:


1. Các đơn vị tổ chức bình xét trên cơ sở hướng dẫn của Đại học Huế.


2. Công tác bình xét đảm bảo đúng tỷ lệ chỉ tiêu và phần trăm số phiếu quy định. Chỉ xét danh hiệu thi đua đối với những tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua theo quy định của Đại học Huế.


Tại cuộc họp bình xét, nếu có người vắng họp, người đó phải có ý kiến bằng phiếu bầu.


3. Kết quả xét thi đua, khen thưởng gửi về Khoa (qua tổ TC - HC) trước 11 giờ 00 ngày 30/9/2020. Tổ TC - HC không nhận hồ sơ các đơn vị nộp chậm, nộp không đúng, không đầy đủ theo quy định. Hồ sơ gồm có:


- Biên bản họp xét danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2019 – 2020 của đơn vị.

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân (theo mẫu).

- Tờ trình đề nghị các công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng của đơn vị.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Tổ TC - HC để được hướng dẫn.


Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị nghiêm túc đúng yêu cầu để không ảnh hưởng đến công tác thi đua của cá nhân và tập thể Khoa.


(Các công văn, biểu mẫu có thể download tại website Khoa).Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058