Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thực hiện báo cáo năm học (17-08-2020)


Thực hiện Công văn số 1264/ĐHH-VP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, nay lãnh đạo Khoa yêu cầu các Bộ môn, Tổ chuyên môn, BP. Kế toán – Tài vụ, các tổ chức đoàn thể thực hiện các công việc sau:


1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020


- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học (theo phụ lục 1);

- Những tồn tại, hạn chế;

- Nguyên nhân tồn tại, hạn chế;

- Bài học kinh nghiệm.


2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021


- Thuận lợi, khó khăn;

- Phương hướng chung;

- Nhiệm vụ trọng tâm (theo phụ lục 2);

- Giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm (theo phụ lục 3).


3. Các phụ lục khác


- Tổ Khảo thí – ĐBCLGD thực hiện phụ lục 4.

- Tổ Đào tạo – KH – HTQT thực hiện phụ lục 6.

(File word phụ lục có thể download tại website Khoa)


Báo cáo gửi về Khoa (qua Tổ Tổ chức – Hành chính) bằng văn bản và qua email: tochuchanhchinh.gdtc@hueuni.edu.vn trước 11 giờ 00 ngày 20/8/2020.


Chú ý: Báo cáo cần đúng trọng tâm, tránh lan man, dài dòng.


Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm và thực hiện đúng thời gian để không ảnh hưởng đến công việc chung./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058