Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Khoa trưởng, Phó Khoa trưởng giai đoạn 2021 - 2026 (07-05-2020)


Thực hiện công văn số 588/ĐHH-TCCB ngày 29 tháng 4 năm 2020 cuả Đại học Huế về việc quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch trưởng, phó trưởng các đơn vị,


Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-ĐHH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và rà soát, bổ sung quy hoạch,


Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định bổ nhệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyên và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế,


Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Khoa trưởng, phó Khoa trưởng giai đoạn 2021 – 2026, kế hoạch như sau:


1. Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2020 (thứ hai)

- Thành phần:

        + Đại diện lãnh đạo Đại học Huế, Ban tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đại học Huế;

        + Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng không xác định của Khoa.

- Địa điểm: Hội trường B


2. Họp lấy ý kiến đảng viên

- Thời gian: 16 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2020 (thứ hai)

- Thành phần:

+ Đại diện lãnh đạo Đại học Huế, Ban tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đại học Huế;

        + Toàn thể đảng viên của đảng bộ bộ phận Khoa;

        + Đại diện Tổ công tác thực hiện quy hoạch.

- Địa điểm: Hội trường B

 

3. Họp tập thể lãnh đạo Khoa

- Thời gian: 17 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2020 (thứ hai)

- Thành phần:

        + Đại diện lãnh đạo Đại học Huế, Ban tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đại học Huế;

        + Đảng ủy bộ phận, lãnh đạo Khoa;

        + Đại diện Tổ công tác thực hiện quy hoạch.

- Địa điểm: Phòng họp


4. Hồ sơ quy hoạch

Sau khi danh sách quy hoạch đã được tập thể lãnh đạo Khoa thông qua, các viên chức có tên trong danh sách chuẩn bị hồ sơ quy hoạch, gồm có:

- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TCTW-98) do cá nhân tự khai, có dán ảnh 4x6, được Đại học Huế xác minh;

- Bản sao có xác thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác (nếu có);

- Bản kê khai tài sản;

- Nhận xét, đánh giá về 03 năm công tác gần nhất của chi bộ (bộ môn/ tổ công tác), đảng ủy bộ phận, tập thể lãnh đạo Khoa;

- Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ;

Hồ sơ quy hoạch gửi về Khoa (qua Tổ Tổ chức – Hành chính) trước 11 giờ 00 ngày 13 tháng 5 năm 2020, để Khoa trình Đại học Huế phê duyệt.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058