Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo số 1: Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 tại Trường ĐH Cần Thơ "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" (24-01-2022)

Thông báo viết thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2021 (17-03-2021)

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Khoa để tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện từ năm 2021 của Khoa Giáo dục thể chất (12-03-2021)

Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất để tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 (12-03-2021)

Chương trình Hội nghị lãnh đạo các trường đào tạo Giáo dục thể chất và Thể dục thể thao năm 2020. Chương trình Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường đại học TDTT năm 2020 (18-12-2020)

tinkhac Thông báo số 4 về thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Khối các Trường Đại học Thể dục thể thao (24-11-2020)
tinkhac Thông báo số 3 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Khối các trường Đại học Thể dục thể thao (22-09-2020)
tinkhac Thông báo số 1: tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng (27-02-2020)
tinkhac Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Khối các Trường Đại học Thể dục thể thao (07-02-2020)
tinkhac Thông báo nộp báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học & công nghệ cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế năm 2019 (02-12-2019)
tinkhac Mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế (17-11-2019)
tinkhac Mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa (17-11-2019)
tinkhac Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019 (02-10-2019)
tinkhac Sổ tay hướng dẫn đăng ký Sở hữu trí tuệ (11-09-2019)
tinkhac Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2018 (12-12-2018)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058