Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019 (02-10-2019)


Căn cứ Quyết định 1283/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019;


Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế, thông báo cho các chủ nhiệm đề tài khẩn trương chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa năm 2019 (theo mẫu đính kèm).


Thời gian dự kiến:  21/ 10/ 2019 (Thứ hai)


Địa điểm: Phòng họp, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế


Hồ sơ báo cáo tiến độ gửi về Tổ Đào tạo Khoa học Hợp tác quốc tế của Khoa Giáo dục thể chất trước 17h00, ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm các nội dung sau:


a) Bản báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Khoa (theo mẫu);

b) Mẫu phiếu khảo sát nhóm nghiên cứu đã tổ chức xây dựng (nếu có);

c) Sơ đồ, bảng biểu và các nội dung liên quan; 


Danh sách và thứ tự kiểm tra được niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên Website của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế;


Vậy, Khoa thông báo đến các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị để bảo đảm đúng tiến độ.


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058