Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Khối các Trường Đại học Thể dục thể thao (07-02-2020)


Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2020, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Khối các Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) năm 2020 cụ thể như sau:


1. Tên hội thảo khoa học: “Hội thảo Khoa học sinh viên toàn quốc Khối các Trường Đại học TDTT”.


2. Mục tiêu của hội thảo khoa học


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như tạo cơ hội giao lưu học thuật trong lĩnh vực TDTT cho người học; đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học thể thao cho đất nước;


Hội thảo là một cơ hội sinh viên toàn quốc khối các trường Đại học TDTT gặp gỡ, giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình, thảo luận các vấn đề chuyên môn, cũng như phát triển những ý tưởng khoa học dưới sự hướng dẫn các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên đang công tác trong ngành GDTC, TDTT từ đó định hướng cho người học các hướng nghiên cứu cụ thể.


3. Nội dung hội thảo


- Thực trạng và giải pháp công tác GDTC trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Phương pháp giảng dạy, học tập và các giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn học GDTC, huấn luyện thể thao;

- Thực trạng chương trình môn học GDTC trong các trường học hiện nay và xu thế phát triển;

- Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDTC và thể thao trường học (TTTH)

- Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên thuộc nhóm ngành TDTT.


4. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 16, 17 tháng 5 năm 2020.


5. Địa điểm: Hội trường B, Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, Số 52/ Đường Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.


6. Bài viết tham gia Hội thảo khoa học

-  Đại học Huế thông báo đến sinh viên các Trường Đại học TDTT, các Khoa – Trung tâm Giáo dục thể chất của các Trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc viết bài tham dự Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Khối các Trường Đại học TDTT năm 2020;

- Bài viết tập trung vào một trong các nội dung nêu trên;

- Quy định về bài viết:

+ Bài viết không quá 9 trang (tính cả phần tài liệu tham khảo và phần phụ lục).

+ Hình thức trình bày: khổ giấy A4; kích thước lề trang: lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; khoảng cách dòng 1.15 lines; khoảng cách giữa các đoạn: trước 0pt và sau 0pt. Trang, hình, biểu bảng phải được đánh số rõ ràng, chính xác.

+ Cấu trúc bài viết bao gồm các phần sau:

Phần tóm tắt, từ khoa (cả tiếng Việt và tiếng Anh);

Phần đặt vấn đề;

Phần phương pháp nghiên cứu;

Phần nội dung;

Phần kết luận và Phần tài liệu tham khảo.

(Ghi chú: Phần tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A, B, C (theo “tên họ” của tác giả), số lượng không quá 12 tài liệu)


7. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và Tiếng Việt


8. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn gửi báo cáo: trước 17h00, ngày 20/ 4/ 2020

- Thời hạn đăng ký tham dự: trước 17h00 ngày 10/ 5/ 2020

- Thời lượng báo cáo: 10 phút/1 báo cáo.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- ThS. Phan Thanh Hùng - Tổ Đào tạo Khoa học Hợp tác quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế (DĐ: 0935.200.103)

- Email: khdn.gdtchue@gmail.com

- Điện thoại: 02343.938.665

Trân trọng./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058