Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo nộp báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học & công nghệ cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế năm 2019 (02-12-2019)


Căn cứ Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019;


Khoa thông báo cho các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài và nộp về  Bộ phận KHCN-HTQT của Tổ Đào tạo Khoa học hợp tác quốc tế - Khoa Giáo dục thể chất;


Thời gian: từ ngày 01/12/2019 đến ngày 10/12/2019


Số lượng: 05 tập đề tài; 05 bản tóm tắt (theo mẫu quy định chung của Khoa Giáo dục thể chất); File PowerPoint để báo cáo (trình chiếu Sline).


Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu được đăng tải tại địa chỉ: http://fpe.hueuni.edu.vn/


Nhận thông báo này đề nghị các chủ đề tài, các đơn vị trực thuộc đôn đốc cán bộ chủ nhiệm các đề tài năm 2019 nghiêm túc thực hiện.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058