Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2022 – 2023 (19-05-2023)


Thực hiện Hướng dẫn số 229/HD-CĐ ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và khen thưởng Công đoàn năm học 2022 – 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Khoa yêu cầu các Tổ Công đoàn thực hiện một số công việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm học 2022 – 2023 ở cấp Tổ công đoàn, cụ thể như sau:


1. Tổ chức bình xét và xếp loại các danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2022 – 2023 ở cấp tổ, cá nhân theo bảng điểm và khung điểm đánh giá đính kèm.


2. Tổ chức bình xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022 – 2023 theo mẫu đính kèm.


3. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng được thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 229/HD-CĐ. Riêng Giấy khen của BCH CĐCSTV Khoa áp dụng tiêu chuẩn như Giấy khen của BCH CĐCS Cơ quan Đại học Huế (mục 6).


4. Tỷ lệ khen thưởng5. Thời gian và hồ sơ thực hiện:

Hồ sơ bản in gửi về Ban Chấp hành (qua ông Dương Anh Tuấn, bản file gửi theo địa chỉ dnganhtuan@hueuni.vn) trước ngày 31/5/2023, gồm có:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Tổ Công đoàn;

- Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 của Tổ Công đoàn;

- Bảng thành tích đề nghị khen thưởng (đánh máy), không tẩy xóa và làm đúng theo mẫu;

- Biên bản họp;

- Bản chấm điểm đánh giá của cá nhân, Tổ Công đoàn.

(Các biểu mẫu download tại website Khoa).

Quá trình thực hiện Ban Chấp hành công đoàn yêu cầu các Tổ công đoàn bám sát nội dung hướng dẫn, tỷ lệ và tiêu chí khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm học 2022 – 2023 để công tác bình xét thi đua thiết thực, hiệu quả.


Nhận được thông báo này, đề ghị các Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đúng quy định./.


 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058