Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Hướng dẫn thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 (18-07-2018)


Thực hiện yêu cầu của Đại học Huế về việc thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018, lãnh đạo Khoa yêu cầu các tập thể, cá nhân thực hiện các công việc sau:


1. Đánh giá, phân loại viên chức, người lao động  


Thực hiện theo quy định tại quyết định số 918/QĐ-ĐHH ngày 09/7/2018 (được gửi kèm theo) và công văn số 951/ĐHH-TCCB ngày 13/7/2018 của Đại học Huế về việc đánh giá, phân loại công chức viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018 (đã gửi đến các đơn vị).

Hồ sơ gửi về Khoa gồm có:

- Phiếu đánh giá và phân loại;

- Đối với viên chức, người lao động phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có minh chứng đề tài khoa học, bài báo hoặc tham gia chủ trì, soạn thảo đề án, dự án, các văn bản quản lý (quy định, quy chế…) của đơn vị đã được ban hành.

- Biên bản cuộc họp.


2. Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng  


Thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 884/ĐHH-VP ngày 02/7/2018 của Đại Học Huế về việc hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 (đã gửi đến các đơn vị).


Công tác bình xét đảm bảo đúng người đúng việc, đúng các tiêu chí quy định. Chỉ xét danh hiệu thi đua đối với những tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua từ đầu năm học.


Hồ sơ gửi về Khoa gồm có:

- Tờ trình đề xuất tập thể, cá nhân được xét thi đua, khen thưởng;

- Báo cáo thành tích đối với cá nhân được khen thưởng.

- Các minh chứng ứng với yêu cầu của các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

- Biên bản cuộc họp.


Hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và xét thi đua, khen thưởng gửi về Khoa (qua tổ TC - HC) trước 11 giờ 00 ngày 27/7/2018. Tổ TC - HC không nhận hồ sơ các đơn vị nộp chậm, nộp không đúng, không đầy đủ theo quy định.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Tổ TC - HC để được hướng dẫn.


Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị nghiêm túc đúng yêu cầu để không ảnh hưởng đến công tác thi đua của cá nhân và tập thể Khoa.


Thông báo này thay thế cho thông báo số 109/TB-KGDTC ngày 18/7/2018 của Khoa GDTC về việc hướng dẫn thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018.


(Các mẫu có thể download tại website Khoa).Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058