Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo số 2 tổ chức Hội thảo khoa học 2018 “Giải pháp nâng cao chất lượng thể dục thể thao trường học và phát triển mô hình Giáo dục thể chất theo hình thức Câu lạc bộ” tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế (16-08-2018)

 

Căn cứ Kế hoạch số 1024/ KH-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm 2018 tại Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế;


Khoa giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học…thông tin về hội thảo khoa học cụ thể như sau:


1. Tên hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng thể dục thể thao trường học và phát triển mô hình Giáo dục thể chất theo hình thức Câu lạc bộ”.


2. Nội dung hội thảo


Thực trạng và giải pháp công tác GDTC trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Chương trình môn học GDTC thuộc các chương trình đào tạo ĐH, CĐ;

- Mô hình câu lạc bộ thể thao trường học;

- Xã hội hóa thể dục thể thao (TDTT);

- Kinh tế thể dục thể thao;

- Chương trình GDTC tại Việt Nam và các nước tiên tiến;

- Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác TDTT trường học và GDTC;

- Công tác TDTT trường học hiện nay và xu hướng phát triển;

- Phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy học môn học GDTC;

- Mô hình và các công cụ quản lý CLB TDTT trong các trường ĐH, CĐ.


3. Thời gian: Dự kiến ngày 11,12 tháng 10 năm 2018.


4. Địa điểm: Hội trường B Khoa GDTC, Đại học Huế, Số 52 Đường Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.


5. Bài viết tham gia Hội thảo khoa học

-  Khoa GDTC, Đại học Huế trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các tổ chức cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực GDTC, TDTT hoặc các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan gửi bài về Hội thảo khoa học năm 2018;


- Bài viết tập trung vào một trong các nội dung nêu trên;


- Quy định về bài viết:

+ Bài viết không quá trang (tính cả phần tài liệu tham khảo và phần phụ lục).

+ Hình thức trình bày: khổ giấy A4; kích thước lề trang: lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; khoảng cách dòng 1.15 lines; khoảng cách giữa các đoạn: trước 0pt và sau 0pt. Trang, hình, biểu bảng phải được đánh số rõ ràng, chính xác.

+ Cấu trúc bài viết bao gồm các phần sau: Phần tóm tắt, từ khoa (cả tiếng Việt và tiếng Anh); Phần đặt vấn đề; Phần phương pháp nghiên cứu; Phần nội dung; Phần kết luận và Phần tài liệu tham khảo.

+ Phần tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A, B, C (theo “tên họ” của tác giả), số lượng không quá 12 tài liệu.


6. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và Tiếng Việt


7. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn gửi báo cáo: trước 17h00, ngày 15 tháng 9 năm 2018. 

- Thời hạn đăng ký tham dự: trước 17h00 ngày 30/9/2018.

- Thời lượng báo cáo: 10 phút/1 báo cáo.


8. Chi phí xuất bản kỷ yếu và tổ chức hội thảo

- Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học có chỉ số ISBN. BTC thu lệ phí xuất bản kỷ yếu đối với bài viết được đăng: 200.000 VND/bài;


Lệ phí gửi về tài khoản:

+ Tên tài khoản: Đại học Huế.

+ Số TK: 127000015928.

+ Tại Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh TT Huế.

+ Nội dung: <tên tác giả> - Hội thảo Khoa GDTC – ĐHH năm 2018.


- Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự Hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp;


Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, các học viên sau đại học có quan tâm tham gia viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

ThS. Phan Thanh Hùng, Chuyên viên Tổ Đào tạo Khoa học Hợp tác quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế; (ĐT: 0935200103); Email: khdn.gdtchue@gmail.com;  Điện thoại CQ: 02343.938.665


Trân trọng !Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058