Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trưởng các đơn vị thuộc Khoa Giáo dục Thể chất (23-05-2018)


Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế;


Căn cứ công văn số 650/ĐHH-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Đại học Huế về việc chủ trương bổ nhiệm Trưởng các đơn vị thuộc Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế,


Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, sớm ổn định công tác, nay Khoa trưởng thông báo đến toàn thể các đơn vị kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng các đơn vị thuộc Khoa Giáo dục Thể chất như sau:


1. Thời gian:

* Ngày 28 tháng 5 năm 2018 (thứ hai)


a. Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút

Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế đối với ông Nguyễn Thế Tình, tiến sĩ, giảng viên Bộ môn Lý luận chuyên ngành.


b. Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút

Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Cầu lông – Bơi lội đối với ông Hoàng Hải, tiến sĩ, giảng viên Bộ môn Cầu lông – Bơi lội.


c. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút

Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Bóng đối với ông Lê Cát Nguyên, tiến sĩ, giảng viên Bộ môn Bóng.


2. Thành phần tham dự:

- Khách mời:

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy cơ quan Đại học Huế

+ Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức cán bộ Đại học Huế;

- Tổ công tác lấy phiếu tín nhiệm;

- Toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn của các đơn vị.


3. Địa điểm: Hội trường B (nhà tập mới).


Vậy lãnh đạo Khoa thông báo đến các đơn vị, cán bộ viên chức – lao động biết kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm để sắp xếp thời gian, công việc tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058