Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa năm 2020 của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (10-08-2020)


1. Mục đích, yêu cầu:


-  Nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất chính khóa, các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục thể chất, phát triển các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần quảng bá hình ảnh của Đại học Huế.


- Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ giảng viên trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực khoa học thể dục thể thao và giáo dục thể chất.


2. Chủ đề hội thảo: “Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại Đại học Huế - Thực trạng và Giải pháp”. 


3. Nội dung:

+ Đánh giá về thực trạng công tác giáo dục thể chất chính khóa tại Đại học Huế

+ Đánh giá các hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế.

+ Thực trạng tổ chức và quản lý các học phần giáo dục thể chất theo mô hình Câu lạc bộ cho sinh viên Đại học Huế;

+ Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Huế.

+  Đề xuất các mô hình hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên Đại học Huế.


4. Thời gian dự kiến: 18/9/2020 (Thứ 6)


5. Dự kiến số lượng đại biểu: (65 đại biểu)

+ Ban tổ chức hội thảo và các tiểu ban: (17 người) có danh sách kèm theo.

+ Đại học Huế: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế, Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Ban Kế hoạch – tài chính và Cơ sở vật chất. (04 người).

+ Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế: Toàn thể giảng viên (44 người).


6. Kinh phí thực hiện:

Theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. (Đính kèm bản dự trù chi tiết).


7. Dự kiến kết quả:

+ Báo cáo đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học tại Đại học Huế;

+ Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động TDTT  ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế.

+ Đề xuất một số hình thức hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên Đại học Huế.


8. Chương trình Hội thảo


9. Phân công nhiệm vụ


9.1. Ban Tổ chức: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội thảo


9.2. Tổ Đào tạo Khoa học HTQT, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế.

- Làm đầu mối công tác tổ chức hoạt động của Hội thảo;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội thảo;

- Tham mưu và thực hiện các công việc có liên quan đến tài chính;

- Thông báo lịch tham dự hoạt động của Hội thảo;

- Xây dựng kịch bản và chuẩn bị nội dung;

- Các nhiệm vụ do Ban tổ chức phân công.


9.3. Tổ Tổ chức –Hành chính, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế.

- Công tác lễ tân, nước uống, trang trí hoa và trang trí tại hội trường;

- Chuẩn bị âm thanh;  Nhạc Quốc ca;

- Bố trí nhiếp ảnh chụp hình trong và ngoài hội trường; Đưa tin lên Website của Khoa và Fanpage Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế;

- Các nhiệm vụ do Ban tổ chức phân công.


Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa năm 2020. Để Hội thảo diễn ra đúng kế hoạch đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058