Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (01-11-2017)


Thực hiện công văn số 1336/ĐHH-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Đại học Huế về việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;


Nay Khoa trưởng đề nghị các cán bộ viên chức, lao động được đào tạo ở nước ngoài thực hiện công nhận văn bằng đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định hiện hành. Thủ tục thực hiện được quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.


Sau khi được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng đảm bảo giá trị pháp lý, các cán bộ viên chức, lao động nộp hồ sơ về Tổ Tổ chức – Hành chính trước ngày 04/12/2017, gồm: 01 bản sao Giấy Công nhận, 01 bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.


Nhận được thông báo này đề nghị các cán bộ viên chức, lao động thực hiện đúng thời gian quy định.

(Công văn số 1336/ĐHH-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Đại học Huế được gửi kèm theo theo công văn này)./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058