Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 (14-06-2017)


Căn cứ công văn số 715/ĐHH-VP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Đại Học Huế về việc Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017,

Khoa trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện bình xét với các yêu cầu sau:


1. Cá nhân thực hiện tự đánh giá, xếp loại viên chức năm học (mẫu số 4)


2. Các đơn vị tổ chức bình xét trên cơ sở hướng dẫn của Đại học Huế đối với các đơn vị trực thuộc.


3. Công tác bình xét đảm bảo đúng tỷ lệ quy định. Chỉ xét danh hiệu thi đua đối với những tập thể, cá nhân đã đăng ký.


4. Kết quả xét thi đua, khen thưởng gửi về Khoa (qua tổ TC - HC) trước ngày 20/7/2017. Tổ TC - HC không nhận hồ sơ các đơn vị nộp chậm, nộp không đúng, không đầy đủ theo quy định.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Tổ TC - HC để được hướng dẫn.


Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị nghiêm túc đúng yêu cầu để không ảnh hưởng đến công tác thi đua của cá nhân và tập thể Khoa.

(Các mẫu, biểu mẫu có thể download tại website Khoa).

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058