Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế (17-01-2018)


Thực hiện kế hoạch số 1550/KH-ĐHH ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế về việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020, 2021 – 2025.


Lãnh đạo Khoa yêu cầu các Bộ môn, Tổ chuyên môn rà soát, bổ sung và xây dựng Quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2016 – 2020, 2021 – 2025 theo đúng các nội dung được quy định trong bản Kế hoạch, như sau:


1. Mục đích, yêu cầu

- Quy hoạch cán bộ chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong Khoa có đủ phẩm chất, năng lực, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

- Để nguồn cán bộ chuyên môn trong Khoa phù hợp với định hướng phát triển, đảm bảo lâu dài, vững chắc, tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao học hàm và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Quy hoạch nhằm đảm bảo bộ máy quản lý chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả trong điều hành các hoạt động chuyên môn.


2. Quan điểm, nguyên tắc

- Quy hoạch cán bộ chuyên môn trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của Trưởng đơn vị trong Khoa.

- Quy hoạch cán bộ chuyên môn phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý, phải sát với thực tiễn trên cơ sở đội ngũ cán bộ hiện có và dự báo nhu cầu, khả thi và hiệu quả.

- Quy hoạch cán bộ chuyên môn phải được tiến hành đồng bộ từ bộ môn, tổ chuyên môn đến cấp Khoa và Đại học Huế. Quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, quy hoạch cấp trên phải thúc đẩy và tạo điều kiện cho quy hoạch cấp dưới.

- Xây dựng quy hoạch chuyên môn phải cụ thể đến từng cá nhân, chú ý đến việc nâng cao trình độ ngoại ngữ.

- Xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức, người lao động.

- Cán bộ trong quy hoạch được quản lý theo quy chế phân cấp quản lý hiện hành, được tạo điều kiện để bổ sung và hoàn thiện. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Trình độ, chức danh quy hoạch

a. Chức danh:

- Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính;

- Chuyên viên chính và tương đương.

b. Trình độ chuyên môn:

- Tiến sĩ;

- Thạc sĩ.

c. Trình độ ngoại ngữ:

Gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (và tương đương). Khuyến khích có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế IELTS, TOEFL và TOEIC.


4. Đối tượng

Toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động có trình độ đại học trở lên của Khoa


5. Quản lý và thực hiện quy hoạch

- Quy hoạch cán bộ chuyên môn được công khai trong cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị làm cơ sở cho việc thực hiện công tác cán bộ chuyên môn.

- Căn cứ vào quy hoạch, Trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch.

- Cán bộ trong quy hoạch có trách nhiệm thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiến độ, mức độ hoàn thành quy hoạch chuyên môn là một trong những tiêu chí để đánh giá viên chức, người lao động hàng năm.


6. Thời gian thực hiện

Văn bản gửi về Tổ Tổ chức – Hành chính trước ngày 25/01/2018 (file gửi qua email: duonganhtuan.gdtc@hueuni.edu.vn).

Đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058