Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo đăng ký làm nhiệm vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (16-05-2017)


Thực hiện công văn số 558/ĐHH-TCCB ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Đại học Huế về việc chọn cử nhân sự làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Khoa trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện các yêu cầu sau:


1. Phổ biến nội dung hướng dẫn của Đại học Huế về đăng ký làm nhiệm vụ kỳ thi.


2. Lập danh sách viên chức và lao động hợp đồng đăng ký làm nhiệm vụ: phó trưởng điểm thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ dự phòng (theo chỉ tiêu đã được phân bổ) theo mẫu đính kèm.


a. Điểm thi THPT Hương Trà


Chỉ tiêu: 01 phó trưởng điểm thi, 11 CB coi thi, 01 CB giám sát, 01 CB dự phòng


b. Điểm thi THCS Phạm Văn Đồng


Chỉ tiêu: 01 phó trưởng điểm thi, 18 CB coi thi, 02 CB giám sát, 01 CB dự phòng

Lưu ý:

- Những cán bộ làm nhiệm vụ phải có trình độ từ đại học trở lên.

- Nếu danh sách đăng ký không đủ Khoa sẽ điều động cho đủ chỉ tiêu được phân bổ.


Đề nghị các Trưởng đơn vị tiến hành cho đăng ký và nộp danh sách trên (có mẫu đính kèm) tại Tổ Tổ chức - Hành chính trước 17h00 ngày 18/5/2017. Trưởng đơn vị ký xác nhận tại 2 danh sách (kể cả danh sách không có người đăng ký).


Công văn số 558/ĐHH-TCCB ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Đại học Huế được gửi kèm theo.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058