Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thực hiện công việc trong tình hình dịch Covid – 19 (10-04-2020)


Thực hiện công văn số 442/ĐHH-VP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong thời gian tới, lãnh đạo Khoa đề nghị các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:


Trưởng các Bộ môn, Tổ chức năng căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị để giao việc và hướng dẫn viên chức, người lao động ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà thực hiện tốt công việc được giao; lịch làm việc và tổng hợp báo cáo kết quả làm việc cho lãnh đạo Khoa (qua Tổ TC – HC, email: tochuchanhchinh.gdtc@hueuni.edu.vn) những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành của đơn vị gửi trước 17 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần.


Trưởng các đơn vị phân công cụ thể đến từng viên chức, người lao động; báo cáo kế hoạch phân công trước ngày 13/4/2020 về Khoa (qua Tổ Tổ chức – Hành chính, email: tochuchanhchinh.gdtc@hueuni.edu.vn). Nếu có khó khăn, vướng mắc về nội dung công việc và tiến độ hoàn thành đề nghị trưởng các đơn vị báo cáo với lãnh đạo Khoa qua Tổ Tổ chức – Hành chính để phối hợp giải quyết./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058