Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019 (02-04-2019)


Thực hiện công văn số 354/ĐHH-VP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Đại Học Huế về việc đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019, Khoa trưởng đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung cho các thành viên cho đơn vị mình biết và tiến hành đăng ký đúng theo quy định (theo mẫu được gửi đính kèm).


Đối với viên chức đi học ở nước ngoài, Trưởng đơn vị liên hệ và đăng ký giúp (nếu cá nhân muốn đăng ký) và ký xác nhận đăng ký. Danh sách đăng ký nộp về Khoa (qua tổ TC – HC) chậm nhất đến 15h00 ngày 09/4/2019. Quá thời hạn trên nếu các đơn vị không nộp xem như không đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019.


Chú ý:          

- Cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải có bản đăng ký nêu rõ sáng kiến, cải tiến thực hiện có kết quả khi kết thúc năm học (theo mẫu đính kèm).


- Công văn số 354/ĐHH-VP ngày 28/3/2019 của ĐH. Huế được gửi kèm theo.


Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058