Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đăng ký xét khen thưởng Khuyến khích tài năng năm 2018 (30-10-2018)


Thực hiện công văn số 1460/ĐHH-VP ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2018, Lãnh đạo Khoa đề nghị các cán bộ viên chức, người lao động đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng của Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 10 năm 2018 để đăng ký đề nghị xét thưởng (có minh chứng kèm theo).


Thông tin chi tiết tham khảo tại 2 văn bản được gửi kèm theo:

1. Quyết định số 1397/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng của Đại học Huế.

2. Công văn số 1460/ĐHH-VP ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2018.


Hạn nộp hồ sơ: trước 11 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại Tổ Tổ chức – Hành chính.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058