Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Báo cáo ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2019 – 2020 (25-03-2020)


I. Công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-KGDTC-KTĐBCLGD ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Khoa Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Tổ KT-ĐBCLGD đã phối hợp với các Tổ, Bộ môn, giảng viên giảng dạy tổ chức khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I. Kết quả khảo sát như sau:


1. Đối tượng khảo sát

Đối tượng được khảo sát: Là các giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy thực hành ở các Bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Giáo dục Thể chất;

Đối tượng tham gia khảo sát: Là sinh viên chuyên ngành hệ chính quy đang học tập tại Khoa.


2. Hình thức khảo sát

Khảo sát bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp sinh viên qua hệ thống câu hỏi (kèm biểu mẫu).


II. Thực hiện

1. Tổ chức thu thập thông tin

Sau khi giảng viên dạy xong học phần, Tổ KT-ĐBCLGD đến lớp phát phiếu, hướng dẫn sinh viên ghi phiếu, thu lại phiếu ngay sau khi sinh viên hoàn thành việc trả lời.


2. Xử lý thông tin và phân tích kết quả

- Phân loại phiếu: Sau khi thu phiếu, Tổ KT-ĐBCLGD tiến hành phân loại để có được các phiếu có giá trị thống kê.

- Tổ KT-ĐBCLGD tiến hành nhập số liệu, phân tích số liệu bằng MS-excel với bộ câu hỏi 20 câu và 04 nhóm tiêu chí.

- Phân tích kết quả, gửi báo cáo Lãnh đạo Khoa và cá nhân giảng viên được đánh giá.


3. Phân tích kết quả

- Tổng số giảng viên được đánh giá ở các Bộ môn chuyên ngành: 07 giảng viên tham gia khảo sát.


III. Kết quả đánh giá của từng giảng viên

1. Giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga

- Kết quả khảo sát có 359 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 80.8% (290 lượt ý kiến); đồng ý có 15.9% (57 lượt ý kiến); phân vân có 3.3% (12 lượt ý kiến);  không đồng ý có 0.0% (00 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 0.0% (00 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 


2. Giảng viên Hồ Đăng Quốc Hùng

- Kết quả khảo sát có 660 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 59.5% (393 lượt ý kiến); đồng ý có 36.2% (239 lượt ý kiến); phân vân có 4.1% (27 lượt ý kiến);  không đồng ý có 0.2% (01 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 0.0% (00 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 


3. Giảng viên Lê Cát Nguyên

- Kết quả khảo sát có 239 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 53.6% (128 lượt ý kiến); đồng ý có 29.7% (71 lượt ý kiến); phân vân có 0.0% (00 lượt ý kiến);  không đồng ý có 3.3% (08 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 13.4% (32 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 


4. Giảng viên Nguyễn Ngọc Hà

- Kết quả khảo sát có 239 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 38.9% (93 lượt ý kiến); đồng ý có 40.6% (97 lượt ý kiến); phân vân có 2.9% (07 lượt ý kiến);  không đồng ý có 4.2% (10 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 13.4% (32 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 


5. Giảng viên Trần Thị Thùy Linh

- Kết quả khảo sát có 239 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 47.3% (113 lượt ý kiến); đồng ý có 35.1% (84 lượt ý kiến); phân vân có 0.8% (02 lượt ý kiến);  không đồng ý có 2.1% (05 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 14.6% (35 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 


6. Giảng viên Trần Trung Kiên

- Kết quả khảo sát có 920 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 71.0% (653 lượt ý kiến); đồng ý có 24.5% (225 lượt ý kiến); phân vân có 2.4% (22 lượt ý kiến);  không đồng ý có 1.3% (12 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 0.9% (08 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 

 

7. Giảng viên Nguyễn Phan Tiến Trung

- Kết quả khảo sát có 259 lượt ý kiến đánh giá về cấu trúc và nội dung môn học; cách tiếp cận dạy và học; đánh giá môn học; phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thực hành, thư viện và học liệu phục vụ môn học; việc phân bố thời gian dạy lý thuyết và thực hành được phân bố đều trong quá trình học tập; kỹ năng truyền đạt của giảng viên giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu; kết quả kiểm tra được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ môn học.

- Kết quả chung ý kiến phản hồi của người học đạt tỷ lệ hoàn toàn đồng ý có 57.1% (148 lượt ý kiến); đồng ý có 34.4% (89 lượt ý kiến); phân vân có 0.8% (02 lượt ý kiến);  không đồng ý có 4.2% (11 lượt ý kiến); hoàn toàn không đồng ý có 3.5% (09 lượt ý kiến).

- Nhận xét: kết quả tỷ lệ cho chúng ta thấy sinh viên đánh giá tốt về giảng viên. 


IV. Đánh giá chung

Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên đánh giá các giảng viên ở mức độ hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ 62.37%, đánh giá ở mức độ đồng ý 29.88% và mức độ khác 7.75%. Bên cạnh đánh giá mức độ tốt qua ý kiến phản hồi của sinh viên, giảng viên thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của sinh viên.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058