Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Báo cáo công khai năm học 2023 – 2024 Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (22-06-2024)

Báo cáo công khai năm học 2022 - 2023 Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế (23-08-2023)

Báo cáo ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 (19-08-2023)

Công khai năm học 2021 – 2022 Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (04-08-2022)

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế (14-01-2022)

tinkhac Báo cáo việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học của Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, năm học 2020 - 2021 (17-06-2021)
tinkhac Báo cáo danh sách sinh viên thuộc hệ đào tạo đại học chính quy đã tốt nghiệp (21-04-2020)
tinkhac Báo cáo rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra thuộc hệ đào tạo đại học chính quy đã tốt nghiệp (21-04-2020)
tinkhac Báo cáo việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học của Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, năm học 2019 - 2020 (16-04-2020)
tinkhac Báo cáo ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2019 – 2020 (25-03-2020)
tinkhac Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 của Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế (26-02-2020)
tinkhac Báo cáo công khai đối với cơ sở giáo dục đại học của Khoa Giáo dục Thể chất năm học 2018 - 2019 (16-05-2019)
tinkhac Báo cáo thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học của Khoa năm học 2017 - 2018 (11-12-2017)
tinkhac Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (23-01-2017)
tinkhac Dự thảo báo cáo tự đánh giá để đăng ký chất lượng giáo dục đại học (17-10-2016)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058