Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018 (13-03-2018)


Thực hiện công văn số 256/ĐHH-VP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Đại Học Huế về việc đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018, Khoa trưởng đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung cho các thành viên cho đơn vị mình biết và tiến hành đăng ký đúng theo quy định (theo mẫu được gửi đính kèm).


Danh sách đăng ký nộp về Khoa (qua tổ TC – HC) chậm nhất đến 10h00 ngày 16/3/2018. Quá thời hạn trên nếu các đơn vị không nộp xem như không đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018.


Chú ý:          

- Cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải có bản đăng ký nêu rõ sáng kiến, cải tiến thực hiện có kết quả khi kết thúc năm học (theo mẫu đính kèm).

- Công văn số 256/ĐHH-VP ngày 08/3/2018 của ĐH. Huế được gửi kèm theo.

 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058