Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019 và nghiệm thu đề tài các cấp năm 2017, 2018 (04-12-2018)


Căn cứ Thông tư 11/2016/ TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Căn cứ Quyết định 1519/ QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế;


Căn cứ Quyết định 1231 / QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019 và Quyết định định 1232/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất năm 2019;

Khoa trưởng thông báo đến các đơn vị các nội dung như sau:


1. Họp tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) năm 2019


Thời gian: 8h00 ngày 10/12/2018 (thứ 2)


Địa điểm: Phòng Hội trường tầng 2, Khu Hiệu bộ, Khoa GDTC.


Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Lãnh đạo Khoa GDTC, Thành viên các Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế, Các chủ nhiệm thuyết minh và nhóm cộng sự, Giảng viên nhà nghiên cứu quan tâm.

Các chủ nhiệm thuyết minh: Nộp File trình chiếu Sline về Tổ Đào tạo Khoa học Hợp tác quốc tế (nếu có) trước 17h ngày 07/12/2018.


2. Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2017


Thời gian dự kiến: 19-25/12/2018.


Thời gian thu nhận hồ sơ của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu: Từ nay đến hết 20/12/2018.


Địa điểm: Phòng họp Khoa GDTC.


3. Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Khoa GDTC năm 2018


Thời gian dự kiến: 25-26/12/2018


Thời gian thu nhận hồ sơ của chủ nhiệm đề tài nhóm nghiên cứu: Từ nay đến hết 15/12/2018.


Địa điểm: Phòng họp Khoa GDTC.


Vậy, Khoa thông báo cho các Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu được biết kế hoạch về thời gian để chuẩn bị. Đề nghị các Bộ môn, Tổ công tác quan tâm, đôn đốc cán bộ của đơn vị mình thực hiện và đảm bảo đúng thời gian theo tinh thần của công văn.

Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058