Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Điều chỉnh lịch thi các học phần Giáo dục thể chất không chuyên lớp Riêng học kỳ II, năm học 2020 - 2021 (đợt 1) (29-07-2021)

Lịch thi các học phần Giáo dục thể chất không chuyên lớp Riêng học kỳ II năm học 2021 - 2021 (10-05-2021)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên chuyên ngành (14-01-2021)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên chuyên ngành (01-07-2020)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 NH(19-20) dành cho sinh viên chuyên ngành. (18-12-2019)

tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên chuyên ngành (14-05-2019)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên chuyên ngành. (18-12-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần lớp Riêng học kỳ I năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên chuyên ngành. (06-12-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành. (06-12-2018)
tinkhac Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần lớp riêng năm học 2017 - 2018 dành cho khối sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC (28-05-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành (09-05-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ I, năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành (19-01-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (NH: 2016 - 2017) dành cho sinh viên chuyên ngành (16-08-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016 - 2017, lần 2 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-08-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-05-2017)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058