Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần lớp riêng năm học 2017 - 2018 dành cho khối sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC (28-05-2018)


Để thực hiện đúng kế hoạch tổ chức đào tạo dành cho khối sinh viên chuyên ngành năm học 2017-2018;


Nay Lãnh đạo Khoa thông báo cho các Bộ môn, Tổ công tác và cán bộ giảng dạy về tổ chức thi KTHP lớp riêng năm học 2017-2018 như sau:


I. Thời gian thực hiện


Tổ chức thi kết thúc học phần Lý luận và Thực hành cho lớp riêng sinh viên chuyên ngành ngày 30/5 và 31/5/2018.


II. Trách nhiệm thực hiện


1. Tổ KT-ĐBCLGD là đầu mối chính chịu trách nhiệm tổ chức: lập kế hoạch thi, bố trí cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi theo đăng ký của Bộ môn, thu và sao in đề thi, tổ chức chấm thi và giải quyết những vấn đề liên quan đến kỳ thi;


2. Tổ ĐT-KH-HTQT chịu trách nhiệm cung cấp danh sách sinh viên dự thi lớp riêng để Tổ KT-ĐBCLGD tổ chức thi đúng kế hoạch;


3. Các Bộ môn ĐK-TD, CL-BL, Bóng, Lý luận chuyên ngành phổ biến, đốc thúc cán bộ giảng dạy của Bộ môn thực hiện nội dung thông báo, cử cán bộ chấm thi 2 cho tất cả các học phần liên quan;


4. Tổ TC-HC có trách nhiệm phối hợp trong công tác thi về các mặt: tài chính, cơ sở vật chất và các yêu cầu có liên quan khác;


5. Các giảng viên mời giảng có trách nhiệm thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo và các quy định hiện hành về dạy và thi của Khoa (nếu có gì vướng mắc xin liên hệ với Tổ ĐT-KH-HTQT và Tổ KT-ĐBCLGD để giải quyết).


Để tiến hành tổ chức thi có chất lượng, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.


 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058