Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo đóng góp “Quỹ xã hội Công đoàn Đại học Huế” (24-10-2019)


Thực hiện theo quy định tổ chức, quản lý và hoạt động “Quỹ xã hội Công đoàn Đại học Huế (Ban hành kèm theo Quyết định Số 61/QĐ-CĐ ngày 27/8/2019),


Với mục đích:


1. Hỗ trợ CCVCLĐ trong Đại học Huế có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai hỏa hoạn, tai nạn và các trường hợp rủi ro đột xuất khác.


2. Hỗ trợ CBVCLĐ đang công tác trong Đại học Huế bị chấm dứt hợp đồng làm việc do đơn vị tái cấu trúc, không có nhu cầu sử dụng lao động.


3. Hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng xâu, vùng xa, biên giới, hải đảo theo chủ trương của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.


4. Đóng góp vào “Quỹ xã hội Công đoàn Việt Nam” theo quy định.


CĐCS Khoa GDTC kính đề nghị các Tổ công đoàn trực thuộc Khoa thực hiện nộp quỹ hoạt động Công đoàn năm 2019:


Hình thức nộp: Theo đơn vị tại đ/c Lê Thị Thanh Thủy (Thủ quỹ Công đoàn) 120.000đồng/người/1 năm (10.000đ/người/1 tháng).


Thời gian: Nộp trước ngày 07/11/2019.


Nhận được thông báo này đề nghị các Tổ CĐ nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu để không ảnh hưởng đến công tác của CĐCS Khoa.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058