Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo thời khóa biểu kèm danh sách của giảng viên các lớp (04-03-2024)

Thời khóa biểu tiếp giảng các học phần Giáo dục thể chất không chuyên, học kỳ II năm học 2020 - 2021 (13-12-2021)

Thời khóa biểu tiếp giảng các học phần Giáo dục thể chất không chuyên, học kỳ II năm học 2020 - 2021 (26-07-2021)

Lịch thi các học phần Giáo dục Thể chất học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (17-06-2020)

Lịch thi các học phần Giáo dục Thể chất học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (dành cho lớp Riêng) (10-06-2020)

tinkhac Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 môn học Giáo dục Thể chất (dành cho lớp Riêng) (10-06-2020)
tinkhac Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 môn học Giáo dục Thể chất (10-06-2020)
tinkhac Thời khóa biểu và danh sách sinh viên không chuyên học lớp Riêng vào thứ bảy và Chủ nhật (04-11-2019)
tinkhac Thời khóa biểu các môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I, năm học 2019-2020 (21-10-2019)
tinkhac Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2, năm học 2016 - 2017 (sau khi điều chỉnh) (31-07-2017)
tinkhac Thời khóa biểu đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế học kỳ II, năm học 2015 - 2016 (17-02-2016)
tinkhac Thời khóa biểu dành cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm, HK 2, NH: 2015 - 2016 (19-01-2016)
tinkhac Thời khóa biểu và danh sách điểm danh dành cho sinh viên trường ĐH Kinh tế, HK 2, NH: 2014 - 2015 (19-01-2015)
tinkhac Thời khóa biểu học kỳ II, NH: 2012 - 2013 các học phần GDTC của sinh viên trường Đại học Kinh tế (24-01-2013)
tinkhac Thời khóa biểu dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm, học kỳ II năm học 2012 - 2013 (21-01-2013)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058