Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo về việc thống nhất công tác trình ký, trình đóng dấu văn bản (07-02-2020)


Nhằm tăng cường hiệu quả trong giải quyết công việc, lãnh đạo Khoa thống nhất việc trình ký, đóng dấu các văn bản của Khoa như sau:


1. Trình ký Khoa trưởng

- Trưởng, phó phụ trách các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung, ký nháy (ký tắt) vào cuối nội dung của văn bản.

- Văn bản trình ký gửi đến văn thư của Khoa trước 9 giờ 00 phút và 15 giờ 00 phút hàng ngày. Sau khi kiểm tra thể thức trình bày văn bản, văn thư sẽ trình Khoa trưởng duyệt trước 10 giờ 00, trừ những trường hợp khẩn cấp.


2. Trình ký, trình đóng dấu Đại học Huế

Văn bản sau khi được Khoa trưởng duyệt, văn thư Khoa sẽ trình văn thư Đại học Huế trước 16 giờ 00 hàng ngày.


3. Để thuận tiện trong việc giải đáp nội dung văn bản, yêu cầu người trình ký, trình đóng dấu ghi đầy đủ thông tin cá nhân (họ và tên, đơn vị, số điện thoại,…) trên túi hồ sơ để Đại học Huế, Khoa trưởng tiện liên hệ công việc.


4. Văn thư của Khoa tiếp nhận văn bản trình ký, đóng dấu, giải quyết công việc phải có xác nhận vào sổ nhận văn bản.


5. Khi trình văn bản ký, đóng dấu Đại học Huế, văn thư của Khoa phải ký chuyển văn bản với người nhận để tránh vướng mắc trong giải quyết công việc.


Lãnh đạo Khoa yêu cầu trưởng các đơn vị phổ biến các quy định này đến cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị mình biết để thực hiện đúng quy định.


Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058