Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên chuyên ngành (14-05-2019)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên chuyên ngành. (18-12-2018)

Lịch thi kết thúc học phần lớp Riêng học kỳ I năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên chuyên ngành. (06-12-2018)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành. (06-12-2018)

Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần lớp riêng năm học 2017 - 2018 dành cho khối sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC (28-05-2018)

tinkhac Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành (09-05-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ I, năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên chuyên ngành (19-01-2018)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (NH: 2016 - 2017) dành cho sinh viên chuyên ngành (16-08-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016 - 2017, lần 2 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-08-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-05-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (16-05-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần lớp ghép HK2, năm học 2016 - 2017 (08-05-2017)
tinkhac Thông báo tổ chức thi học kỳ II, NH: 2016 - 2017 dành cho sinh viên chuyên ngành (03-05-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần của lớp Riêng, HK II, năm học 2016 - 2017 dành cho SV chuyên ngành (27-04-2017)
tinkhac Lịch thi kết thúc học phần của lớp Riêng, HK II, Năm học 2016 - 2017 dành cho SV chuyên ngành (27-04-2017)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058