Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế: 10 năm xây dựng và phát triển (09-03-2015)


ThS. GVC. Bùi Hoàng Phúc

Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất


Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế tiền thân là Trung tâm Giáo dục Thể chất trực thuộc Đại học Huế, được hình thành trên cơ sở hợp nhất các bộ môn Thể dục của các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế theo quyết định số 232/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Giám đốc Đại học Huế.


Nhiệm vụ chính của Khoa là:


- Tổ chức đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm Giáo dục Thể chất và sư phạm Thể chất-Giáo dục quốc phòng ( hệ chính qui, vừa học vừa làm và liên thông) có trình độ đại học.


- Tổ chức quản lý và giảng dạy chương trình Giáo dục Thể chất không chuyên cho các trường thành viên ,khoa trực thuộc theo nội dung chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Tham mưu cho Giám đốc Đại học Huế trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của đơn vị mình, các chủ trương, kế hoạch công tác Giáo dục Thể chất cho sinh viên toàn Đại học Huế;


- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học phù hợp với ngành nghề đào tạo nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm đầu mối trong việc xây dựng và triển khai phong trào rèn luyện thân thể của cán bộ, học sinh, sinh viên trong toàn Đại học Huế;


- Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về Giáo dục Thể chất và Thể dục Thể thao, phối hợp với tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Huế trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng về lĩnh vực Giáo dục Thể chất.


Sứ mạng của Khoa là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên Giaó dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng hệ chính qui có trình độ đại học,cán bộ quản lý phong trào TDTT tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.


Nhìn lại quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển 10 năm qua của Khoa Giáo dục thể chất thì đây là quãng thời gian ngắn của một cơ sở giáo dục đại học non trẻ. Tuy nhiên, 10 năm qua cũng là một dấu mốc quan trọng để kiểm nghiệm sự đúng đắn của một chủ trương có tính chiến lược của Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Huế trong việc hợp nhất lại các bộ môn Thể dục của các trường thành viên phát triển không đồng bộ thành một Khoa Giáo dục Thể chất đồng bộ thống nhất trực thuộc Đại học Huế.


Đây là quãng thời gian thử thách vô cùng khó khăn để khẳng định những nỗ lực, cố gắng hết mình của lãnh đạo và CBVC - LĐ, sinh viên Khoa nhằm chứng minh cho sự hợp nhất, hợp lý giữa các bộ môn Thể dục, sự vượt qua khó khăn vươn lên với sức sống mạnh mẽ của một Khoa Giáo dục Thể chất mới được thành lập, vừa để xác lập một vị trí vững chắc, vừa từng bước thực hiện sứ mạng của Khoa đặt ra, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của Đại học Huế, vào sự nghiệp giáo dục TDTT của ngành, khu vực miền Trung , Tây Nguyên và của cả nước.


Trong 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển vừa qua, Khoa Giáo dục Thể chất đã đạt được những thành tích như sau:


1. Về xây dựng cơ cấu tổ chức, bồi dưỡng cán bộ

1.1. Về cơ cấu tổ chức

Khoa đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung lực lượng giảng viên, cán bộ chuyên viên cho các bộ môn và tổ công tác để các đơn vị đảm nhiệm các công việc được phân công giao phó. Qua 10 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, hiện nay bộ máy của Khoa đã tương đối hoàn chỉnh. Năm 2015, Khoa có 4 bộ môn: Bộ môn Bóng, Điền kinh - Thể dục, Cầu lông - Bơi lội, Lý luận chuyên ngành; 3 tổ công tác: Tổ Đào tạo - KH - HTQT, Khảo thí - ĐBCLGD, TC - HC; Đảng bộ bộ phận có 34 đảng viên, tổ chức Công đoàn, Hội Thể thao và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung đội tự vệ.


1.2. Về xây dựng đội ngũ

Là một Khoa được thành lập đầu tiên trực thuộc Đại học Huế nên Chi ủy rất quan tâm đến việc quy hoạch cán bộ nguồn cho chức vụ chủ chốt khóa sau, chỉ đạo công tác tuyển dụng tạo nguồn của Khoa mỗi năm một lần vào tháng 8 và thi tuyển viên chức hàng năm ở Đại học Huế. Năm 2015, Khoa có 90 CBVC - LĐ, trong đó: 63 giảng viên và 27 chuyên viên.Tổng số CBVC-LĐ nữ gồm :28 người (14 giảng viên và 14 chuyên viên). Về trình độ chuyên môn như sau: 2 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh, 4 giảng viên chính, 34 thạc sĩ, 11 giảng viên đang học cao học, 36 cử nhân, 7 cao đẳng và trình độ khác. So với năm mới thành lập Khoa năm 2005 Khoa chỉ gồm 46 CBVC-LĐ,về chuyên môn chỉ có 1 tiến sĩ và 1 thạc sĩ thì đây là một cố gắng vượt bậc được đánh giá cao về tinh thần học tập để nâng cao trình độ, có học vị cao của CBVC - LĐ của Khoa.


1.3. Về bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn, quản lý

Là một đơn vị nhỏ còn nhiều khó khăn về kinh phí nhưng lãnh đạo Khoa vẫn luôn luôn tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên tham dự các lớp tập huấn để nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt luôn động viên các giảng viên trẻ đi học thạc sĩ, tiến sĩ.


1.4. Về thi đua, khen thưởng

Trong từng năm học Khoa đều phát động những phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, được Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen, được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen. Đặc biệt về công tác TDTT Khoa đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm qua. Tập thể Khoa và nhiều cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, Trung ương Hội Thể thao Việt Nam tặng bằng khen, Đại học Huế tặng giấy khen, Trung ương Đoàn và tỉnh Đoàn tặng bằng khen và giấy khen...


2. Về mặt xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết  dạy học

Khi mới thành lập Khoa năm 2005 đến năm 2010, tại Khoa cơ sở phòng làm việc của cán bộ và phòng học, học tập của sinh viên còn vô cùng thiếu thốn. Tất cả làm việc trong một nhà thi đấu và thêm 3 phòng học tại trường đại học Ngoại ngữ. Về sân tập cho sinh viên lại càng thiếu thốn khi các trường đại học thành viên không còn sân bãi luyện tập TDTT mà chuyển hầu hết lên khu vực Trường Bia để học.

- Từ năm 2010 đến nay, được sự quan tâm của Đại học Huế đã xây dựng một nhà làm việc 2 tầng cho lãnh đạo Khoa và các tổ công tác cùng 4 phòng học cho sinh viên có đầy đủ trang thiết bị dạy học. Xây dựng nhà để xe cho sinh viên.

Đặc biệt năm 2014 Đại học Huế đã có dự án xây dựng mới cho Khoa một nhà tập thể thao và một nhà 3 tầng làm phòng học cho sinh viên. Xây dựng mới sân bóng đá cỏ nhân tạo. Các công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

Mặc dù chưa xây được Thư viện nhưng Khoa vẫn khắc phục có một phòng tư liệu phục vụ cho sinh viên. Phòng tư liệu của Khoa bước đầu cũng có tương đối đầy đủ các tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo tối thiểu phục vụ đào tạo...


3. Về mặt tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính

3.1. Về công tác tuyển sinh

Khoa đã phối hợp, tổ chức tốt công tác tuyển sinh :

- Từ năm 2003 – 2014 đã TS được 12 khóa sinh viên hệ chính quy (bao gồm 2 ngành: sư phạm Giáo dục Thể chất và sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng) .                     

- Từ năm 2015 Khoa chỉ tuyển sinh hệ chính qui Sư pham Giaó dục Thể chất với số lượng là 180 SV.

- Từ năm 2010 – 2013 đã TS được 5 khóa không chính quy (VHVL và LT).


3.2. Về công tác đào tạo

 Hiện nay Khoa Giáo dục Thể chất đang quản lý và tổ chức đào tạo :

- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Giaó dục thể chất và Giaó dục thể chất-Giáo dục quốc phòng An ninh hệ chính qui .

Tổng số sinh viên hệ chính quy của 2 ngành đang học tập tại Khoa năm học 2014 - 2015 là :  821 sinh viên.

Kể từ năm 2003 -2014 Khoa đã đào tạo được 8 khóa hệ chính quy và 5 khóa không chính quy với tổng số 1.316 sinh viên đã tốt nghiệp.

Về chất lượng đào tạo : Đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp đã đáp ứng được yêu cầu taị các cơ sở giáo dục, nhiều em đã thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh , toàn quốc và thạc sĩ TDTT.

- Chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất không chuyên cho sinh viên các trường thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế.

Hằng năm sinh viên không chuyên do Khoa quản lý , giảng dạy: hơn 40.000 sinh viên.


3.3. Về đối ngoại, hợp tác quốc tế phục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Về nghiên cứu khoa học: sau 10 năm khoa đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế, 56 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.

Hàng năm, Khoa đều tổ chức thường xuyên hội thảo khoa học cho cán bộ và sinh viên với nhiều chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên, đặc biệt với chủ đề thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy.                                                                             

- Về đối ngoại: Khoa đã có quan hệ giao lưu với các trường chuyên TDTT đầu nghành như: đại học TDTT Bắc Ninh, đại học TDTT Đà Nẵng, đại học TDTT Hồ Chí Minh và các Khoa chuyên TDTT của trường đại học sư phạm Hà Nội 1, 2, đại học sư phạm Thái Nguyên, đại học Đà Nẵng, đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

- Về hợp tác quốc tế: năm 2013 Khoa đã sang thăm và ký hợp tác với Học viện TDTT Khâm Châu, Trung Quốc.


3.4. Về kế hoạch tài chính

Từ tháng 3 năm 2014 trở về trước Khoa là đơn vị dự toán cấp 3 - trực thuộc Đại học Huế. Từ sau khi thực hiện thông tư 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Khoa không còn được tự chủ tài chính nữa. Mặc dù vậy trong thời gian qua công tác kế toán tài chính của Khoa luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Chưa có những dấu hiệu sai sót trong những đợt thẩm tra quyết toán của Đại học Huế hàng năm.


Sở dĩ Khoa Giáo dục Thể chất có được những thành quả trên đây là nhờ:

- Trong quá trình công tác Khoa luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Đại học Huế, sự lãnh đạo hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Ban Giám đốc cùng các Ban chức năng, sự giúp đỡ của các trường thành viên, Khoa, Trung tâm trực thuộc Đại học Huế.

- Đảng ủy, lãnh đạo Khoa đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động trong Khoa. Đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, xây dựng đoàn kết, công khai dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để CBVC - LĐ tham gia các hoạt động của Khoa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

- Toàn thể CBVC - LĐ, đảng ủy, lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các bộ môn, tổ công tác có ý thức chính trị tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, toàn tâm toàn ý xây dựng Khoa, có quyết tâm cao trong việc khắc phục khó khăn. Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trong Khoa đoàn kết xung quanh Ban chấp hành Đảng bộ, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy.

Để phát huy những thành tích và khắc phục những việc chưa làm được trong 10 năm qua, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế sẽ phấn đấu thực hiện thành công những định hướng, những nhiệm vụ cụ thể mà trong báo cáo bổ sung phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Khoa Giaó dục thể chất nhiệm kỳ 2013-2015 đã đề ra.

Trong 10 năm qua lãnh đạo và CBVC-LĐ, sinh viên Khoa đã đạt được một số thành tích và tiếp tục phấn đấu để vượt qua những thách thức, những mặt hạn chế. Khoa rất tự hào về chất lượng của đội ngũ lãnh đạo và quản lý, đội ngũ chuyên môn, các cựu sinh viên.

Thay mặt Lãnh đạo Khoa tôi xin biểu dương tất cả CBVC-SV toàn Khoa, kể cả những CBVC đã về hưu đã cống hiến nhiệt tình cho sự tồn tại và phát triển của Khoa


Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế, các trường thành viên, các trường bạn đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện cho Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế  phát huy vai trò của mình tích cực hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo chung của Đại học Huế và đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên Giáo dục thể chất và GDTC- GDQP hệ chính qui có trình độ đại học, cán bộ quản lý phong trào TDTT tại Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058