Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo đóng Bảo hiểm kết hợp con người cho CBVC - HĐLĐ năm học 2016 - 2017 (11-10-2016)


Căn cứ thời hạn hiệu lực của bảo hiểm kết hợp con người của CBVC - HĐLĐ năm học 2015 - 2016;


Căn cứ vào Thông báo số 1515/2016/TB-GIC-TTH ngày 01/7/2016 của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu về mức đóng bảo hiểm kết hợp con người (KHCN) năm học 2016 - 2017;


Nay, Khoa thông báo cho toàn thể cán bộ biết để tham gia đóng bảo hiểm như sau:

          Phí bảo hiểm Kết hợp con người theo quy định của các doanh nghiệp Bảo hiểm gồm các mức: 109.000đ/CB/năm, 135.000đ/CB/năm. Tuy nhiên, để thuận tiện trong việc đăng ký cũng như hợp đồng với doanh nghiệp Bảo hiểm, Khoa dự kiến đăng ký tham gia Bảo hiểm KHCN cho CBVC - HĐLĐ toàn Khoa với mức 109.000/CB/năm; tiền bảo hiểm trừ vào lương tháng 11/2016 của CBVC - HĐLĐ Khoa.


Khoa trưởng yêu cầu trưởng các Tổ công tác, Bộ môn thông báo nội dung công văn này cho toàn thể CBVC - HĐLĐ được biết để tham gia ý kiến.


Mọi ý kiến gửi về Tổ TC - HC trước ngày 23/10/2016. Sau thời hạn trên nếu không có ý kiến khác Khoa sẽ đăng ký bảo hiểm KHCN cho toàn thể CBVC - HĐLĐ năm học 2016 - 2017.


Vậy Khoa thông báo cho toàn thể CBVC - HĐLĐ được biết.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058