Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lịch thi tốt nghiệp năm 2018, hệ đào tạo chính quy, khoá học: 2014 - 2018, ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đợt 2) (05-01-2019)


Theo kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế, lịch thi tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khóa học 2014 - 2018 (đợt 2) cụ thể như sau:


* Ngày 28/12/2018: (Thứ 6)


- 10h00: Họp hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp.


- Nội dung: Xét điều kiện thi tốt nghiệp và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp.


- Thành phần: Toàn thể hội đồng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế).


- Địa điểm: Phòng họp Khoa GDTC.


* Ngày 10/01/2019: (Thứ 5)


- 7h30: Tập huấn cán bộ coi thi.


- 8h30: Tập trung sinh viên phổ biến quy chế thi tốt nghiệp.


- 9h00: Họp ban đề thi.


- 9h30: Hội đồng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp.


* Ngày 11/01/2019: (Thứ 6)


- 7h00: Gọi sinh viên vào phòng thi.


- 7h45 - 10h45: Thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin.


* Ngày 11/01/2019: (Thứ 6)


- 13h30: Gọi sinh viên vào phòng thi.


- 14h15 - 17h15: Thi môn Cơ sở ngành GDTC, GDQP-AN.


* Ngày 12/01/2019: (thứ 7)


- 7h00: Gọi sinh viên vào phòng thi.


- 7h45 - 10h45: Thi môn Lý luận chuyên ngành GDTC, GDQP-AN.


- 14h00: - Ban thư ký đánh phách, cắt phách các môn thi tốt nghiệp.


- Sinh viên học chính trị cuối khóa.


* Ngày 14 - 15/01/2019: (Thứ 2 - 3) Chấm thi các môn thi tốt nghiệp.


* Ngày 16 - 18/01/2019: (Thứ 4 - 6) Hoàn thành điểm thi tốt nghiệp.


* Từ 21 - 30/01/2019 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp./.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058