Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo đóng BHYT, BH toàn diện HSSV năm học 2020-2021 (23-11-2020)


Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;


Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;


Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH tỉnh TT Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021;


Căn cứ vào Thông báo số 0080/2020/TB-GIC-TTH ngày 04/6/2020 về mức đóng bảo hiểm kết hợp con người (KHCN) năm học 2020-2021;


Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-ĐHH ngày 30/9/2020 về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất ký và đóng dấu Đại học Huế;


Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến Ban cán sự lớp để triển khai thực hiện đóng BHYT, BH KHCN năm học 2020-2021 như sau:


1. Đối tượng, điều kiện tham gia BHYT HSSV.

Tất cả sinh viên đang theo học tại Khoa (trừ những SV đã tham gia BHYT thuộc các đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, chính sách).


2. Mức đóng BHYT, BH KHCN.

- BHYT (bắt buộc):  46.935 đồng  x  số tháng tham gia BHYT

+ Hạn thẻ từ 01/12/2020-31/12/2021 đối với sinh viên năm 1

+ Hạn thẻ từ  01/01/2021 đến 31/12/2021 đối với sinh viên năm 2 và 3

+ Hạn thẻ từ   01/01/2021 đến 31/7/2021 đối với sinh viên năm 4

- BH KHCN (tự nguyện):  60.000 đ/HSSV/năm


3. Thời gian nộp tiền bảo hiểm từ 20/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020

Ban cán sự các lớp triển khai thu tiền theo danh sách đính kèm và nộp về phòng Kế toán-Tài vụ Khoa đúng thời gian quy định.


Sinh viên có trách nhiệm đóng BHYT bắt buộc theo đúng Luật định; Khoa thông báo và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này, sinh viên nào không thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058