Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (07-05-2020)


Căn cứ Công văn số 641/ĐHSP-ĐTĐH ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc tổ chức dạy học các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 giai đoạn 2.


Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế; Nay Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở lại bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 theo thời khóa biểu đã được ban hành.


Vậy Lãnh đạo Khoa đề nghị Trưởng/Phó các đơn vị thông báo đến các giảng viên giảng dạy và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.


Trân trọng./


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058