Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tổ chức cho sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Nông Lâm đăng ký các môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2019 - 2020 (16-08-2019)

Thông báo tổ chức cho sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2019 - 2020 (16-08-2019)

Thông báo tổ chức cho sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 Trường Đại học Khoa học đăng ký các môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2019 - 2020 (16-08-2019)

Thông báo đăng ký học lại các học phần cho sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC trong học kỳ I năm học 2019 - 2020 (15-07-2019)

Danh sách sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế đăng ký học kỳ hè năm học 2018 - 2019 (05-07-2019)

tinkhac Thông báo tổ chức học chính trị cuối khóa cho sinh viên chuyên ngành khóa tuyển sinh năm 2015 (21-06-2019)
tinkhac Lịch thi tốt nghiệp năm 2019, hệ đào tạo chính quy các khóa tuyển sinh trước năm 2015, ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đợt 1) (20-06-2019)
tinkhac Thông báo về việc tổ chức giảng dạy học kỳ hè năm học 2018 - 2019, cho sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (10-06-2019)
tinkhac Thông báo tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019 (04-06-2019)
tinkhac Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 khối chuyên ngành (02-05-2019)
tinkhac Thông báo tổ chức lớp riêng cho sinh viên năm cuối khối chuyên ngành học kỳ II năm học 2018 – 2019 (26-04-2019)
tinkhac Thu học phí môn học giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Thông báo số 2) (10-04-2019)
tinkhac Thông báo về việc chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 khối chuyên ngành (10-04-2019)
tinkhac Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các trường, khoa thành viên Đại học Huế đăng ký học lớp riêng (23-03-2019)
tinkhac Thông báo tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế đăng ký học lớp riêng (25-02-2019)
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058