Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế (16-03-2018)

Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 của sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc (24-08-2017)

Bảng điểm học kỳ hè năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên không chuyên (24-08-2017)

Bảng điểm học kỳ II, học kỳ hè năm học 2015 - 2016 của sinh viên không chuyên các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế (21-04-2017)

Bảng điểm học phần Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2016-2017 (10-03-2017)

tinkhac Bảng điểm học phần Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2015-2016 (03-03-2016)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ II, lớp ghép học kỳ 2 và lớp học kỳ hènăm học 2014 - 2015 (22-08-2015)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp 5 học phần Giáo dục Thể chất, năm tuyển sinh 2012 (21-04-2015)
tinkhac Điểm thi lần 2 học kỳ I, năm học 2014 - 2015 học phần Giáo dục Thể chất (30-03-2015)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ I, năm học 2014 - 2015 (06-03-2015)
tinkhac Bảng điểm thi lại học kỳ II, học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (25-09-2014)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ II, năm học 2013 - 2014 (20-08-2014)
tinkhac Kết quả kỳ thi phụ chứng chỉ Giáo dục Thể chất học kỳ I, năm học 2013 - 2014 (26-03-2014)
tinkhac Điểm học phần Giáo dục thể chất học kỳ I, năm học 2013 - 2014 (24-02-2014)
tinkhac Bảng điểm học kỳ I, năm học 2013 - 2014 lớp Riêng (học ngày thứ bảy, Chủ nhật) (24-12-2013)
Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058